Rozen
De Koningin der bloemen

Rosa RomanticaDoor de geschiedenis heen, wordt een roos de "Koningin de Bloemen" genoemd.
In al haar eenvoud en soms grillige groeiwijze, is een roos best een gemakkelijke partner, die haar pracht aan bloemen tentoonstelt vanaf eind mei tot laat in de herfst. De roos is één van onze vele geliefde planten-soorten.
Het assortiment omvat 90 soorten rozen, het aantal is op dit ogenblik wel 172 exemplaren.
Door selectie en uit ervaring zijn onze rozen vrij resistent tegen ziekten,
soms valt er wel eens een gevoelige soort uit, dan wordt er gezocht naar een betere en sterkere cultivar.
Het assortiment bestaat uit edelrozen, heesters, bergroosjes, Engelse rozen, stamrozen en klimrozen.
Op zich lijkt dit groots, maar door de spreiding ervan in de tuin, lijkt het aantal schijnbaar weinig.
Dit komt hoofdelijk omdat er bewust andere beplanting in verweven zit,
en hier en daar een mooie boomsoort.Hierboven een zeer oude roos, (voor de 15e eeuw) Rosa Alba Maxima (‚Jacobijn-roos’), zeer geurig, overleeft de zwaarste omstandigheden

We trachten in hoofdzaak te beantwoorden aan de noden van de roos zelf, wat niet altijd vanzelfsprekend is. Dus luchtig, zonnig en goed gedraineerd!
Vele mooie soorten hebben soms het nadeel dat ze regen-gevoelig zijn.
Langdurige regenval kan de bloemen schaden, witte rozen lijden vaak hieronder.
Een goede start en verzorging zijn daarom een noodzaak om de rozen te sterken.
Wat je verwaarloost is gedoemd om te falen.
Rozen gaan een hele tijd mee, sommige wel meer dan 35 jaar,
neem bv.. rosa "Queen Elisabeth", (de onze zijn 22 jaar oud en nog steeds krachtig)
deze haalt zelfs 50-jarige leeftijd en is uitermate sterk en resistent.
De boodschap is: geef een roos het naar haar zin, en ze is je voor zéér lange tijd dankbaar.

Onze rozen worden ook afgeschermd met een mulch-laag van "Franse schors 20/30", dit vooral om de percelen onkruid-vrij te houden. Een laag van zo'n 3 à 4 cm is voldoende, en om de drie jaar wordt er opnieuw een fijne laag overheen gestrooid, want zelfs schors vergaat ook stilaan. Het is wel een dure oplossing, maar zeer efficiënt. (De kostprijs ligt rond de 70,00 euro/m3). Het bemesten gebeurt vanzelfsprekend boven op de mulch-laag, zo niet, dan zal deze zeer moeilijk oplossen bij neerslag ! Het grote nadeel van een mulch-laag is dat je moeilijk compost of oud stalmest rond de rozen kan leggen. Daarom kiezen wij ervoor om samengestelde meststof in korrelvorm te gebruiken. In de herfst wordt er, om de 2 jaar aan iedere plant groenkalk gestrooid om verzuring van de mulch-laag tegen te gaan. Ieder zal zo wel zijn manier hebben, maar voor ons is dit een tijds-besparende manier, zeker wat het onderhoud betreft voor zo een groot aantal rozen. Hieronder vind u nog enkele nuttige tips, en voor wie er zelf mee bezig is, die wensen we zeker succes met hun rozen-tuin.

Enkele gouden regels voor gezonde rozen:

*De standplaats is zéér bepalend of een roos wel of niet gedijt.
*Een licht alkalische bodem van Ph 6,5 - 7,0 is wenselijk.
*Een goed gedraineerde klei-zandgrond. Een roos houdt niet van natte voeten !
(hierdoor treed wortelrot op, met funeste gevolgen)
*Een zonnige standplaats, niet tegen een hete zuidermuur !
*Een luchtige lokatie, een roos houdt van een zacht briesje.
*Afgestorven bloemen en aangetaste bladeren tijdig verwijderen.
*Vanaf eind maart organisch bemesten, zo'n 100 à 150 gr/m2, met een hoog stikstof-gehalte (bv.. NPK 10-12-18+2Mg)(magnesium)
daarna tweemaal bemesten met zo'n 50 gr/m2 tot eind juli (na de bloei). Daarna niet meer bemesten, dit voor het afharden van de jonge loten.
*Kalk geef je het beste in het late najaar, ook zo'n 50 gr/m2. Zeker niet samen toedienen met uw meststoffen, omdat kalk en kunstmest elkaar tegenwerken.(vooral het fosfor)
*Vanaf eind maart, als de temperatuur ca. 15° bedraagt, kan je de rozen behandelen met een fungicide tegen de meest voorkomende ziekten, met een tussenperiode van 2 à 3 weken. In natte perioden is het ook wenselijk een aangepast insecticide te gebruiken tegen bladluizen. (zichtbaar op de jonge loten)
Regelmatig bladvoeding geven.
*Het snoeien van de rozen gebeurt meestal in het vroege voorjaar, vanaf eind februari als geen vorst is, dus zeer vroeg snoeien. Losse of omhoog gekomen wortel-stokken door vorst, terug aandrukken tot onder het maai-veld.
Diep genoeg snoeien, dit stimuleert nieuwe uitlopers, natuurlijk afhankelijk van de soort. (dood en ziek hout verwijderen) Vraag ernaar in uw tuin-centra of kwekerij !
Nuttige websites:

http://www.lens-roses.be/html/home.dhtml?source=presentatie,from=homepage,language=N
http://users.skynet.be/rozen/
http://rozen.startpagina.nl/Guy & Danielle